Adalet programı

Adalet Programı
 
Dili Türkçe                                                                                      
Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri) ................
Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim Yok
Kontenjanı Normal Öğretim (Pasif)
Staj Durumu .........................
Mezuniyet Ünvanı ..........................
ÖSYM Tipi TYT
Ders Müfredatı  Tıklayınız                                                                                                             
Tarihçe

Adalet Programı 20......-20....... eğitim-öğretim yılında ...........öğrenci ile öğretime başlayacaktır.

Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış öğrenciler alınmaktadır. Programa ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Adalet alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
 
Meslekte İlerleme

Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile ÖSYM tarafından ilan edilen alanlara (lisans programları) başvurabilirler. Adalet / Adalet (AÖF), Adalet Meslek Eğitimi (AÖF), Adalet Meslek Yüksekokulu/ Meslek Yüksekokulu mezunları hukuk lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. Bunun yanında Adalet Programlarından mezun olanlar aşağıda belirtilen açıköğretim lisans programlarına geçiş yapabilir. 1. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm dersleri ve stajları başarıyla tamamlamış olması en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, mahkemelerde yazı işleri müdürü veya yardımcısı; icra müdürü veya yardımcısı, ceza infaz koruma memuru, zabıt kâtibi, mübaşir gibi görevlere atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevleri yerine getirmeleri mümkündür. Mezunların adliye dışında, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulmaları mümkündür. Mezunların özel sektörde özellikle hukuk bürolarında avukat yardımcısı gibi faaliyette bulundukları ve bu konuda tercih edildikleri de bir gerçektir.

Bölüm Olanakları/ Laboratuvar İmkânları

Projeksiyonlu sınıflar, bilgisayar laboratuvarı ve spor salonu bulunmaktadır.

Akademik Personel
Öğr. Gör. Fatih ARSLAN
Öğr. Gör. Melike TUGARTİMUR

 
Ders İçerikleri
Ders içerikleri için tıklayınız