Müdür Yardımcıları

                                                           
                                            Öğr. Gör. Dr. Dönüş GENÇER                                  Öğr. Gör. İsmail Turgut PALA
                                                     Müdür Yardımcısı                                                         Müdür Yardımcısı