Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sivil Savunma ve itfaiyecilik Programı
 
Dili Türkçe                                                                                      
Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri) Öğr. Gör. Aynur KAYA
Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim Yok
Kontenjanı Normal Öğretim: 40+1
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri
ÖSYM Tipi TYT
Ders Müfredatı  Tıklayınız                                                                                                             
Tarihçe

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci ile öğretime başlayacaktır.

Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış öğrenciler alınmaktadır. Programa ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik alanında Ön lisans derecesine sahip olunur.
 
Meslekte İlerleme

Bu Programdan mezun olanlar gerekli koşulları sağladıkları takdirde fakültelerin veya Yüksekokulların (Lisans) Sosyal Hizmet, Acil Yardım ve Afet Yönetimi programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm dersleri ve stajları başarıyla tamamlamış olması en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar: Belediye itfaiye teşkilatlarında, Acil Durum Müdürlüklerinde Arama ve Kurtarma Teknikeri, Sivil savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde ve Kamu Kurumlarında Yangın Güvenlik elamanı, Hava alanı ve Limanlarda itfaiye Teknikeri, İtfaiye ve yangın Güvenliği ile ilgili Cihaz Satışı ve Malzeme üretim firmalarında, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşların Yangın Güvenlik elamanı, İş güvenliği ve İşci Sağlığı teknikeri olarak istihdam edilmektedirler.

Bölüm Olanakları/ Laboratuvar İmkânları

Projeksiyonlu sınıflar, bilgisayar laboratuvarı ve spor salonu bulunmaktadır.

Akademik Personel
Öğr. Gör. Dr. Dönüş GENÇER 
Öğr. Gör. Aynur KAYA
Öğr. Gör. İ
smail Turgut PALA
Ders İçerikleri
Ders içerikleri için tıklayınız