Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
 

Dr. Öğr. Üyesi Harun KAHVECİ

Yüksekokul Müdürü    Başkan

Öğr. Gör. Dr. Dönüş GENÇER

Yüksekokul Müdür Yardımcısı    Üye

Öğr. Gör. İsmail Turgut PALA

Yüksekokul Müdür Yardımcısı    Üye

.............................................

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye    Üye

.............................................

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye    Üye

.............................................

Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye   Üye
 

 Mustafa TÜRKMEN

Yüksekokul Sekreteri       Raportör