Yüksekokul Kurulu

Yüksekokul Kurulu
 

Dr. Öğr. Üyesi Harun KAHVECİ

Yüksekokul Müdürü Başkan

......................................................

Yüksekokul Müdür Yardımcısı Üye 
...................................................... Yüksekokul Müdür Yardımcısı Üye
 

......................................................

........................................... Bölüm Başkanı Üye 

......................................................

........................................... Bölüm Başkanı  Üye 

......................................................

........................................... Bölüm Başkanı  Üye