Şalpazarı Meslek Yüksekokulu

Müdürümüzün Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
Ülkelerin gelişimini etkileyen faktörlerin başında, eğitilmiş insan gücü gelmektedir. Bu ise, iyi planlanmış bir eğitim ile mümkündür. Öğrencilere seçtikleri alanda uygulamalı ve teorik bilgileri tam anlamıyla verebilecek ve gerçek anlamda işgücünü yetiştirecek özellikteki kurumlardan biri de Meslek Yüksekokullarıdır. Bu anlamda Yüksekokulumuzun temel amacı, ülkesini seven, düşünen, üreten, yenilikleri takip edebilen, nitelikli ve bilinçli meslek elemanları yetiştirmektir. Teorik ve uygulamalı derslerin bir arada yürütülmesinin yanında, sosyal faaliyeterler, kişisel gelişim kursları, meslek kursları ve zorunlu yaz staj uygulaması ile siz öğrencilerimizin donanımlı birer elaman olarak yetiştirilmesini sağlamak biz hocalarınızın temel amacıdır.
Bu güzel yolculukta hepinize güzellikler ile dolu başarılı bir eğitim öğretim hayatı diliyorum.
 
                                                                                                                                                                               Dr. Öğr. Üyesi Dönüş GENÇER 
                                                                                                                                                                                 Meslek Yüksekokul Müdürü
Menüyü Kapat