Şalpazarı Meslek Yüksekokulu

Dönem Sonu İşlemleri

Dönem içerisinde yapılan sınavlara, projelere, ödevlere vb. faaliyetlere ilişkin evraklar mümkünse tek dosya haline getirilerek öğrenci işlerine teslim edilmelidir (Tüm sınavların bitimini takip eden hafta içerisinde).
Evrak Teslim Tutanağı İçin Tıklayınız
Öğrenci Devam-Devamsızlık Çizelgesi [Her Yarıyılın Son Haftası (Çarşamba Günü) Öğrenci işlerine Teslim Edilecektir]

 

Sınav evrakları ve başarı notu değerlendirmesinde kullanılan proje ve benzeri tüm materyaller sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süre ile ilgili birim tarafından saklanır. Saklama süresi dolan sınav evrakları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilir (Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Sınavlar Madde 14/5)
Menüyü Kapat