Şalpazarı Meslek Yüksekokulu

Komisyon ve Kurullar

Akademik Birim Kalite Ekipleri

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Dönüş GENÇER

Ekip Başkanı

2

Öğr. Gör.

İsmail Turgut PALA

Ekip Başkan Yardımcısı

3

Yüksekokul Sekreteri

Mustafa TÜRKMEN

Sekreterya

4

Öğr. Gör.

Aynur KAYA

Bölüm Çalışma Grup

Başkanı

5

Öğr. Gör.

Fatih ARSLAN

Bölüm Çalışma Grup

Başkanı

6

Öğrenci

Enes İmam ERDEN

Birim Öğrenci Temsilcisi

ABKE Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Kalite Alt Çalışma Grubu

1

Dr. Öğr. Üyesi

Dönüş GENÇER

Başkan

2

Öğr. Gör.

Lokman ODABAŞ

Üye

3

Öğr. Gör.

Aynur KAYA

Üye

ABKE Hukuk Bölümü Kalite Alt Çalışma Grubu

1

Öğr. Gör.

Fatih ARSLAN

Başkan

2

Öğr. Gör.

Cihan KIRPIK

Üye

İdari Birim Kalite Ekibi

1

Öğr. Gör.

İsmail Turgut PALA

Müdür Yardımcısı

2

Yüksekokul Sekreteri

Mustafa TÜRKMEN

Sekreterya

3

Memur

Oğuzhan SALCI

Üye

İlgili Mevzuat:

Trabzon Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi

 

 

 

 

İç Kontrol Birim Çalışma Grubu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Dönüş GENÇER

Ekip Başkanı

2

Öğr. Gör.

İsmail Turgut PALA

Ekip Başkan Yardımcısı

3

Yüksekokul Sekreteri

Mustafa TÜRKMEN

Üye

4

Öğr. Gör.

Aynur KAYA

Bölüm Çalışma Grup

Başkanı

5

Öğr. Gör.

Fatih ARSLAN

Bölüm Çalışma Grup

Başkanı

İlgili Mevzuat:

Trabzon Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Yönergesi

 

 

 

 

Birim Risk Yönetim Ekibi

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

Lokman ODABAŞ

Birim Risk Koordinatörü

2

Öğr. Gör.

Cihan KIRPIK

Üye

3

Öğr. Gör.

Ömer UZUNTAŞ

Üye

İlgili Mevzuat:

Trabzon Üniversitesi Strateji Risk Yönergesi

 

Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Dönüş GENÇER

Başkan

2

Öğr. Gör.

İsmail Turgut PALA

Üye

3

Öğr. Gör.

Lokman ODABAŞ

Üye

4

Yüksekokul Sekreteri

Mustafa TÜRKMEN

Üye

Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan Alt Çalışma Ekibi

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

Aynur KAYA

Üye

2

Öğr. Gör.

Fatih ARSLAN

Üye

3

Öğr. Gör.

Ömer UZUNTAŞ

Üye

4

Öğr. Gör.

Bereket Bülent AYKER

Üye

5

Öğr. Gör.

Recep KİRİŞ

Üye

6

Öğr. Gör.

Cihan KIRPIK

Üye

 

Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Alınan Kararlar

26.05 tarihli 01 sayılı Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Toplantı Tutanağı

 

 

 

 

Birim Bologna Süreci Komisyonu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

Lokman ODABAŞ

Başkan

2

Öğr. Gör.

Aynur KAYA

Üye

3

Öğr. Gör.

Fatih ARSLAN

Üye

İlgili Mevzuat:

Trabzon Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi

 

 

 

 

Yatay Geçiş Komisyonu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

Lokman ODABAŞ

Başkan

2

Öğr. Gör.

Aynur KAYA

Üye

3

Öğr. Gör.

Fatih ARSLAN

Üye

İlgili Mevzuat:

Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları

Yönergesi

 

 

 

 

Birim Uyum Komisyonu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

Lokman ODABAŞ

Başkan

2

Öğr. Gör.

Aynur KAYA

Üye

3

Öğr. Gör.

Fatih ARSLAN

Üye

İlgili Mevzuat:

Trabzon Üniversitesi Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri Yönergesi

 

Birim Uyum Komisyonu Alınan Kararlar

20.10.2020 tarihli 01 sayılı Birim Uyum Komisyonu Toplantı Tutanağı

23.02.2021 tarihli 02 sayılı Birim Uyum Komisyonu Toplantı Tutanağı

21.09.2021 tarihli 03 sayılı Birim Uyum Komisyonu Toplantı Tutanağı

14.10.2021 tarihli 04 sayılı Birim Uyum Komisyonu Toplantı Tutanağı

09.02.2022 tarihli 05 sayılı Birim Uyum Komisyonu Toplantı Tutanağı

17.02.2022 tarihli 06 sayılı Birim Uyum Komisyonu Toplantı Tutanağı

14.09.2022 tarihli 07 sayılı Birim Uyum Komisyonu Toplantı Tutanağı

22.09.2022 tarihli 08 sayılı Birim Uyum Komisyonu Toplantı Tutanağı

07.02.2023 tarihli 09 sayılı Birim Uyum Komisyonu Toplantı Tutanağı

24.03.2023 tarihli 10 sayılı Birim Uyum Komisyonu Toplantı Tutanağı

 

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

İsmail Turgut PALA

Başkan

2

Öğr. Gör.

Aynur KAYA

Üye

3

Öğr. Gör.

Bereket Bülent AYKER

Üye

İlgili Mevzuat:

Trabzon Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

 

 

Sosyal Etkinlik Komisyonu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

Fatih ARSLAN

Başkan

2

Öğr. Gör.

Ömer UZUNTAŞ

Üye

3

Öğr. Gör.

Aynur KAYA

Üye

4

Öğr. Gör.

Recep KİRİŞ

Üye

5

Yüksekokul Sekreteri

Mustafa TÜRKMEN

Raportör

 

Sosyal Etkinlik Komisyonu Alınan Kararlar 

19.01.2023 tarihli 01 sayılı Sosyal Etkinlik Komisyonu Tutanağı
 

 

Spor Etkinlikleri Komisyonu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

İsmail Turgut PALA

Başkan

2

Öğr. Gör.

Lokman ODABAŞ

Üye

3

Öğr. Gör.

Bereket Bülent AYKER

Üye

4

Öğr. Gör.

Cihan KIRPIK

Üye

5

Yüksekokul Sekreteri

Mustafa TÜRKMEN

Rapartör

 

 

Destek Hizmetleri Denetleme Komisyonu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

İsmail Turgut PALA

Başkan

2

Öğr. Gör.

Lokman ODABAŞ

Üye

3

Öğr. Gör.

Ömer UZUNTAŞ

Üye

4

Memur

Mehmet GÜRELİ

Üye

5

Yüksekokul Sekreteri

Mustafa TÜRKMEN

Raportör

 

 

Erasmus, Farabi ve Mevlana Komisyonu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

Aynur KAYA

Başkan

2

Öğr. Gör.

Ömer UZUNTAŞ

Üye

3

Öğr. Gör.

Fatih ARSLAN

Üye

4

Öğr. Gör.

Recep KİRİŞ

Üye

5

Yüksekokul Sekreteri

Mustafa TÜRKMEN

Raportör

 

 

Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Komisyonu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

Fatih ARSLAN

Başkan

2

Öğr. Gör.

Ömer UZUNTAŞ

Üye

3

Öğr. Gör.

Cihan KIRPIK

Üye

4

Öğr. Gör.

Bereket Bülent AYKER

Üye

5

Yüksekokul Sekreteri

Mustafa TÜRKMEN

Raportör

 

Birim Sıfır Atık Komisyonu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

İsmail Turgut PALA

Başkan

2

Öğr. Gör.

Fatih ARSLAN

Üye

3

Öğr. Gör.

Ömer UZUNTAŞ

Üye

4

Yüksekokul Sekreteri

Mustafa TÜRKMEN

Raportör

 

 

Söndürme Ekibi

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

Aynur KAYA

Başkan

2

Öğr. Gör.

Recep KİRİŞ

Üye

3

Memur

Oğuzhan SALCI

Üye

4

Destek Personel

Berkay AKDEMİR

Üye

Kurtarma Ekibi

1

Öğr. Gör.

Lokman ODABAŞ

Başkan

2

Öğr. Gör.

Ömer UZUNTAŞ

Üye

3

Öğr. Gör.

Fatih ARSLAN

Üye

4

Destek Personel

İlknur ÖZEN

Üye

Koruma Ekibi

1

Öğr. Gör.

İsmail Turgut PALA

Başkan

2

Öğr. Gör.

Cihan KIRPIK

Üye

3

Güvenlik Görevlisi

Muhammet YILMAZ

Üye

4

Güvenlik Görevlisi

Ahmet ERGİN

Üye

5

Güvenlik Görevlisi

Tayfun AKKAYA

Üye

İlk Yardım Ekibi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Dönüş GENÇER

Başkan

2

Öğr. Gör.

Bereket Bülent AYKET

Üye

3

Öğr. Gör.

Mustafa TÜRKMEN

Üye

4

Destek Personel

Ayfer MUHCU

Üye

İlgili Mevzuat:

Binaların Yangın Korunması Hakkındaki Yönetmelik

 

 

Yemek Bursundan Faydalanılacak Öğrencileri Belirleme Komisyonu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Dönüş GENÇER

Başkan

2

Öğr. Gör.

Lokman ODABAŞ

Üye

3

Öğr. Gör.

İsmail Turgut PALA

Üye

4

Yüksekokul Sekreteri

Mustafa TÜRKMEN

Raportör

İlgili Mevzuat:

Trabzon Üniversitesi Yemek Bursu Yönergesi

 

 

Web Tasarım Komisyonu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi

İsmail Turgut PALA

Başkan

2

Öğr. Gör.

Lokman ODABAŞ

Üye

3

Memur

Oğuzhan SALCI

Üye

4

Yüksekokul Sekreteri

Mustafa TÜRKMEN

Raportör

                     

                                                       

Web Tasarım Komisyonu Alınan Kararlar

11.01 tarihli 01 sayılı Web Tasarım Komisyonu Toplantı Tutanağı

 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanlığı Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Dönüş GENÇER

Başkan

2

Öğr. Gör.

İsmail Turgut PALA

Üye

3

Öğr. Gör.

Lokman ODABAŞ

Üye

 

Hukuk Bölümü Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu

No

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

 

Fatih ARSLAN

Başkan

2

Öğr. Gör.

Cihan KIRPIK

Üye

3

Öğr. Gör.

Melike TUGARTİMUR

Üye

 

Hukuk Bölümü Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Alınan Kararlar

10.01.2023 tarihli 01 sayılı Hukuk Bölümü Akademik Teşvik Başvuru Ve İnceleme Komisyonu Tutanağı

 

Kurumsal İletişim Birim Temsilcisi

S.N

Unvanı

Adı

Soyadı

Görevi

1

Öğr. Gör.

Lokman

ODABAŞ

Kurumsal İletişim Temsilcisi

İlgili Mevzuat:

Trabzon Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü Yönergesi

 

Menüyü Kapat