Şalpazarı Meslek Yüksekokulu

Telefon Rehberi

Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Dahili Telefon Numaraları

İl Alan Kodu: 462

Santral: 455

 

Adı ve Soyadı

Görevi

Dahili

E-Posta

Dr. Öğr. Üyesi Dönüş GENÇER

Müdür

4999

donus.gencer@trabzon.edu.tr

Öğr. Gör. İsmail Turgut PALA

Müdür Yardımcısı

4973

turgut.pala@trabzon.edu.tr

Öğr. Gör. Lokman ODABAŞ

Müdür Yardımcısı

4972

lokmanodabas@trabzon.edu.tr

Mustafa TÜRKMEN

Yüksekokul Sekreteri

4974

mustafaturkmen@trabzon.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dönüş GENÇER

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

4981

donus.gencer@trabzon.edu.tr

Öğr. Gör. Fatih ARSLAN

Hukuk Bölümü Başkanı

4992

fatih.arslan@trabzon.edu.tr

Öğr. Gör. Aynur KAYA

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

4993

aynurkaya@trabzon.edu.tr

Öğr. Gör. Recep KİRİŞ

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

4990

recepkiris@trabzon.edu.tr

Öğr. Gör. İsmail Turgut PALA

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

4996

turgut.pala@trabzon.edu.tr

Öğr. Gör. Bereket Bülent AYKER

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı

4991

bulentayker@trabzon.edu.tr

Öğr. Gör. Ömer UZUNTAŞ

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı

4994

omeruzuntas@trabzon.edu.tr

Öğr. Gör. Lokman ODABAŞ

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı

4972

lokmanodabas@trabzon.edu.tr

Öğr. Gör. Cihan KIRPIK

Adalet Programı

4995

cihankirpik@trabzon.edu.tr

Mehmet GÜRELİ

Memur

4976

mehmetgureli@trabzon.edu.tr

Oğuzhan SALCI

Büro Personeli

4975

oguzhansalci@trabzon.edu.tr

Güvenlik

 

4983

 

Kütüphane

 

4987

 

Çay Ocağı

 

4988

 

Danışma   4980  

 

Menüyü Kapat