Şalpazarı Meslek Yüksekokulu

Mezuniyet (Tek Ders) Sınavları

Mezuniyet (Tek Ders) Sınavları

Mezuniyet sınavları akademik takvimde belirlenen tarihlerinde yapılmaktadır. Öğrenci listeleri okulumuz web sayfasından ilan edilmektedir. Öğrencilerin aşağıda bulunan başvuru dilekçesini doldurarark mutlaka öğrenci işleri daire başkanlığına (Akçaabat Yerleşkesi) teslim etmeleri önemlidir. Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmesi için herhangi bir ders hariç müfredattaki tüm dersleri başarmış olması şarttır.

Mezuniyet Sınavı Hakkında Açıklamalar

MADDE 18 – (1) Mezuniyetlerine bir dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra on beş işgünü içinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız dersi için mezuniyet sınavı yapılır.
(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.
(3) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için dersin bulunduğu yarıyıl ortalaması 2,00 ve üstünde ise 100 üzerinden en az 50, yarıyıl ortalaması 2,00 değerinin altında ise en az 60 puan almak zorunludur. Mezuniyet sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.
(4) Mezuniyet sınavında alınan not, mezuniyet sınavına girilen dersin yarıyılı ortalamasında dikkate alınmaz, öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.
Mezuniyet (Tek Ders) Sınav Programı İçin Tıklayınız

Tek Ders Sınavı (Mezuniyet) Başvuru Dilekçesi
Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne Ulaşmak İçin Tıklayınız

Menüyü Kapat