Şalpazarı Meslek Yüksekokulu

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

İç Paydaş anketimize ulaşmak için tıklayınız.

Şalpazarı Meslek Yüksekokulu bünyesindeki akademik personelin sorunlarının belirlenmesi ve personellere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla  Öğretim Elemanı memnuniyet anketi oluşturulmuştur.  Oluşturulan anket  tüm akademik personele uygulanmış olup analiz edilmiştir. 

2022 Yılı iç Paydaş Anket Sonuçları

Şalpazarı Meslek Yüksekokulumuz tüm personeline yönelik bir anket uygulamıştır. Tüm personelin memnuniyet düzeyi 5 üzerinden 3.37 olup 100 üzerinden 67.4'tür. Sadece akademik personellerin memnuniyet düzeri 5 üzerinden 3.33 olup 100 üzerinden 66.6'dır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Menüyü Kapat