Şalpazarı Meslek Yüksekokulu

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

Meslek Yüksekokuluz iş birliğinde olan dış paydaşlarına yönelik  memnuniyet anketi hazırlanmış ve uygulamıştır. Dış paydaşlardan Trabzon Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Şalpazarı Halk Eğitim Merkezi ve AKUT Sivil Toplum Kuruluşu katılmıştır. Uygulanan anketin sonuçları analiz edildiğinde dış paydaşların memnuniyet oranı  %75 olarak bulunmuştur.  Detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Menüyü Kapat